WERKWIJZE

Na het kennismakingsgesprek, waarin wordt bepaald of speltherapie bij de hulpvraag van uw kind past, volgt er een intake gesprek. In dit gesprek wordt besproken tegen welke problemen u en uw kind aanlopen en gaan we een stukje de gezinssituatie en geschiedenis in. U mag zelf bepalen of uw kind tijdens dit gesprek aanwezig mag zijn.         

Het is belangrijk dat een van beide ouders schriftelijk toestemming geeft middels een handtekening voor het starten van de therapie. De therapie wordt gestart met 3-5 observatie-sessies. Hierin staat het wennen aan de spelkamer en de therapeut centraal. In deze fase krijgt de therapeut zicht op de problematiek van het kind.         

Als na deze fase blijkt dat speltherapie goed past bij de problematiek van het kind wordt er met de ouders een behandelplan opgesteld waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd.         
Tijdens de middenfase worden vaak bepaalde thema’s opnieuw uitgespeeld. Hier vindt de verdieping en de verwerking plaats. Ik kan hierin als speltherapeut bepaalde interventies toepassen, zoals boodschappen geven in het spel of tegenspel bieden. Het kind uitdagen of juist steunen door het verwoorden van zijn emoties waardoor het kind zich begrepen voelt.         

Het is mogelijk dat er tussentijds nog een evaluatie gesprek komt met de ouders, maar dit hangt af van het proces waarin het kind zich bevindt.         
Zodra het kind niet meer zo intensief speelt, kan het zijn dat de therapie ten einde loopt. Het kind geeft aan klaar te zijn voor de afrondingsfase waarin wordt teruggeblikt, samengevat en vooruitgekeken. Er wordt aandacht besteed aan het afscheid, gericht op de behoefte van het kind.         

Na afronding vindt er een eindgesprek plaats met de ouders en is er mogelijkheid tot overdracht naar de basisschool of andere disciplines.