TARIEVEN

VERGOEDING EN VOORWAARDEN

Speltherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed door een aantal zorgverzekeraars.
Voordat vergoeding plaats kan vinden, moet er vaak wel aan één of meerdere voorwaarden worden voldaan:
De speltherapeut is gediplomeerd en geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS).
Sommige zorgverzekeraars stellen de aanvullende voorwaarde dat de speltherapeut ook is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) en TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)
Ik voldoe aan de eisen van de zorgverzekeraar en ben in het bezit van de PSBK (PsychoSociale BasisKennis).
Het is doorgaans raadzaam om eerst met de eigen zorgverzekeraar contact op te nemen betreffende de vergoeding en voorwaarden. Meer informatie vindt u hier.

VERGOEDING VIA PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Speltherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar kan betaald worden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).
Je kunt zelf een PGB voor je kind aanvragen bij het Jeugdteam van jouw gemeente. De vergoedingen verschillen per gemeente, het kan voorkomen dat de gemeente minder betaalt dan mijn tarieven.
Het gedeelte wat niet vergoed wordt vanuit het PGB wordt in rekening gebracht als eigen bijdrage.

PARTICULIER BETALEN

Als de therapie via geen van bovenstaande opties vergoed wordt, dan kan je de zorg zelf betalen.

Voor vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met Ravelijn Speltherapie.