TARIEVEN

VERGOEDING EN VOORWAARDEN

Speltherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed door een aantal zorgverzekeraars.
Voordat vergoeding plaats kan vinden, moet er vaak wel aan één of meerdere voorwaarden worden voldaan:
De speltherapeut is gediplomeerd en geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS).
Sommige zorgverzekeraars stellen de aanvullende voorwaarde dat de speltherapeut ook is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) en TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)
Ik voldoe aan de eisen van de zorgverzekeraar en ben in het bezit van de PSBK (PsychoSociale BasisKennis). Ik ben tevens een gecontracteerde zorgaanbieder bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de gemeente Vijfheerenlanden.
Het is doorgaans raadzaam om eerst met de eigen zorgverzekeraar contact op te nemen betreffende de vergoeding en voorwaarden.
Ook is er een mogelijkheid om via het jeugdteam PGB (PersoonsGebonden Budget) aan te vragen voor Speltherapie.
Meer informatie vindt u hier.