DE SPELTHERAPEUT

Mijn naam is Thelma Stigter. Ik ben getrouwd, heb 2 dochters en mijn woonplaats is Groot-Ammers.          

Ik ben opgeleid als speltherapeut aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb gewerkt als pedagogisch medewerker bij Wasko en begeleidde daar de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) -groepen. In mijn jarenlange ervaring met het werken met kinderen en de liefde voor deze doelgroep ben ik steeds bezig met zoeken op welke manier ik de kinderen zo goed mogelijk kan helpen en begeleiden in hun ontwikkeling.          

In mijn voormalige vakgebied kwam ik steeds vaker kinderen tegen, die meer nodig hebben dan ik alleen als pedagogisch medewerker kan bieden. Mijn volgende stap was logisch, en koos de opleiding die bij mij past. Deze opleiding heeft mij veel gebracht. 
Ik heb de kracht om de kinderen open en onvoorwaardelijk tegemoet te treden. Ik sta open voor hun ervaringen en sluit me aan bij het gekozen spel van het kind. Het is belangrijk dat ik als speltherapeut inzetbaar ben zoals het kind graag zou willen. Ik kan me goed inleven in het spel van kinderen. 
Spelen is de natuurlijke taal van kinderen en is van groot belang voor een evenwichtige basis. Doordat ik de kinderen met de cliënt-centered basishouding benader kunnen ze zich richten op herstel en versterken van eigen vermogens.          

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar het opgroeien tussen twee culturen, waar ook mijn kind dat ik therapie gaf mee worstelde. Zeker in deze tijd van vluchtelingen en hun strijd, kan ik deze kinderen door middel van het verdiepen in de cultuur beter begeleiden. Deze mensen en kinderen hebben een traumatische tijd te verwerken en ik zal mijn uiterste best doen om ze hierin de steun en begrip te geven, zodat ze als evenwichtig gezin weer verder kunnen leven.          

Ik ben in het bezit van de techniek “een taal erbij” en wil me in de toekomst verder ontwikkelen in de ouderbegeleiding. Door mijn werk zo goed mogelijk te verrichten maak ik gebruik van de steun en reflectie van collega-therapeuten en neem ik deel aan een intervisiegroep. Daar hebben we regelmatig overleg en ondersteuning in de vorm van intervisie, werkbegeleiding en trajecten van supervisie. Daarnaast houd ik het vak bij met jaarlijkse bij-en nascholingen. Ook vind ik het belangrijk om een goed contact te hebben met andere hulpverleners en verwijzers zoals scholen, huisartsen en GGZ.          

Ik ben geregistreerd als lid van De Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS, registratienummer K-16040) en handel volgens de richtlijnen van de beroepscode.

Algemene voorwaarden/Privacy