FVB EN NVVS

Ravelijn Speltherapie is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) waaronder de beroepsvereniging voor speltherapeuten, de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten) valt.   Als vrijgevestigde vaktherapeut houdt Ravelijn Speltherapie zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).         

Ravelijn Speltherapie houdt zich aan de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel van de FVB.   Het Beroepscompetentieprofiel beoogt een instrument te zijn om de kwaliteit en de positie van het beroep te bevorderen en te bewaken.         

De NVVS is op zaterdag 25 april 2015 in  het programma LifeXperience Plus in een kort item aan bod gekomen. Reinalda Kerseboom vertelt over speltherapie in dit filmpje.