OUDERSAMENWERKING

Bij spel is de rol van ouders zeer belangrijk. Zij kunnen het kind bijstaan, steunen en begeleiden tijdens de therapie.         

Gedurende het proces kan er veel veranderen bij het kind. Soms gaan kinderen experimenteren met nieuw gedrag, wat voor onzekerheid bij de ouders kan zorgen. Je kan als ouder gaan twijfelen of je er wel goed mee om gaat en dit kan ook veel veranderingen in de beleving van de ouder opleveren.         

Door deze mogelijke gebeurtenissen zal ik regelmatig oudergesprekken voeren. In deze gesprekken bespreken we het verloop van de therapie en kunnen de ouders delen waar ze tegenaan lopen en wat hun onzekerheden zijn.         

Ik kan hierbij gebruik maken van de techniek “een taal erbij”. Bij deze techniek gaan we met behulp van duplo materiaal gezinssituaties uiteenzetten om zo tot bepaalde inzichten te komen. Dit werkt zeer verhelderend voor de ouders en voor de therapeut.         

Een goede band tussen ouders en therapeut is in het belang van het kind en de therapie.