PRIVACYWETGEVING (AVG)

Hier kunt u lezen hoe Ravelijn Speltherapie omgaat met uw privacy en de privacy van uw kind.         
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de speltherapeut van uw kind, een dossier aanlegt.  
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de klachten of zorgen, ontwikkelingsanamnese en gegevens over de uitgevoerde therapeutische behandelingen.   Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.         
Ravelijn Speltherapie doet haar best om uw privacy en de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).   De gegevens uit uw dossier kunnen  voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

Bij de behandelovereenkomst is een bijlage opgenomen waarin u alles rondom de privacy nog terug kan lezen. Ouders wordt gevraagd om dit te ondertekenen.   Tenslotte: het contactformulier op mijn website wordt direct doorgestuurd naar mijn e-mailadres en krijgt niemand anders te lezen.